MIRAGE AUDIO คว้าแชมป์โลก

MIRAGE AUDIO คว้าแชมป์โลก IASCA 2 รางวัลแห่งแรกในเอเซีย และยังคว้าแชมป์ระดับโลก IASCA EMMA USACI มามากกว่า 300 รางวัล เป็นการรับประกันถึงผลงานการติดตั้งและจูนเสียงระดับโลกที่ท่านมาสามารถไว้วางใจ