Porsche 911 All Model

การใช้ชื่อเรียก 911

ปอร์เช่ 911 (ค.ศ. 1963–1989)

 

ปอร์เช่ 930 (ค.ศ. 1975-1989)

 

ปอร์เช่ 964 (ค.ศ. 1989–1994)

 

ปอร์เช่ 993 (ค.ศ. 1995-1998)

 

ปอร์เช่ 996 (ค.ศ. 1999-2004)

 

ปอร์เช่ 997 (ค.ศ. 2005-2011)

 

ปอร์เช่ 991 (ค.ศ.2012-2014)

 

ปอร์เช่ 991.2 (ค.ศ. 2015-ปัจจุบัน)

 

ชื่อลงท้ายอื่นๆ ไขว้หลังตามรหัส

  • คาร์เรรา (Carrera): ของชื่อที่ลงท้าย S และ GTS ไขว้หลังอีกที หมายถึงรุ่นที่เปิดประทุน
  • คาร์เรรา 4 (Carrera 4): ของชื่อที่ลงท้าย S และ GTS ไขว้หลังอีกที หมายถึงรุ่นที่เปิดประทุน
  • ทาร์กา 4 (Targa 4): ของชื่อที่ลงท้าย S และ GTS ไขว้หลังอีกที
  • เทอร์โบ (Turbo): ของชื่อที่ลงท้าย S ไขว้หลัง หมายถึงรุ่นที่เปิดประทุน
  • GT3/GT3-RS : คือรุ่นปรับแต่งรถสนามแข่ง ของ 911 เป็นรุ่นหลังคาแข็ง ไม่เปิดประทุน
Hot product

Pioneer DMH-ZF9350BT

Read more

Pioneer DMH-ZF9350BT

Ground Zero GZPC 40 SQ

Read more

Ground Zero GZPC 40 SQ

Hot Promotions
×
Hot News & Activity

Top Palace The Best Car Audio System For Mercedes-Benz

Ground Zero GZUC 650SQ II

Contact us

MIRAGE AUDIO สำนักงานใหญ่ (เฮียโรจน์)

465 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

TEL: 02-383-4555, 085-417-4444, 086-624-9514

MIRAGE AUDIO สาขาศรีนครินทร์ (WillyMirage)

410/7 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

TEL: 02-385-7492, 02-385-7849, 086-956-6659, 099-448-2299