Dictionary Of Sound (PART 1)

Anti-Theft Protection

คุณลักษณ์ของระบบป้องกันการโจรกรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับตัววิทยุซีดีจากการโจรกรรม มีปรากฏให้เห็นในตัววิทยุซีดีหลากหลายชนิด

-Detachable Face ถอดเฉพาะแผงหน้าออก เมื่อผู้ใช้ออกนอกตัวรถหรือเมื่อจอดในบริเวณที่คาดว่าไม่ปลอดภัย ทำให้แผงหน้ามีลักษณะเป็นแผ่นสีดำปกติ ลอดพ้นจากสายตาของนักโจรกรรม

-Ei Kameleon เอกสิทธิ์เฉพาะของ JVC ที่เมื่อปิดการใช้งาน แผงหน้าปัดจะเรียบดำสนิท ปุ่มต่างๆถูกเก็บซ่อนเอาไว้มิดชิด มองจากภายนอกเสมือนไม่มีวิทยุซีดีติดตั้งอยู่

-D MASK เอกสิทธิ์เฉพาะของ KENWOOD ที่เมื่อปิดการใช้งาน แผงหน้าปัดจะพลิกสลับเอาด้านที่เป็นแผ่นดำเรียบมาติดตั้งแทน มองจากภายนอกเสมือนไม่มีวิทยุซีดีติดตั้งอยู่

-Keycard เอกสิทธิ์เฉพาะของ BLAUPUNKT โดยใช้ระบบกุญแจที่มีลักษณะเหมือนบัตรเครดิตในการเปิดใช้งานตัวเครื่อง กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานก็ให้ถอดบัตรดังกล่าวออกนอกตัวเครื่อง โดยที่ตัวบัตรจะมีระบบไมโครชิพในการเก็บบันทึกการปรับแต่งเสียง, ช่องสถานีที่เก็บบันทึกไว้ล่วงหน้า และอื่นๆ

Active Black Panel เอกสิทธิ์เฉพาะของ SONY  ที่เมื่อปิดการใช้งาน จะมองเห็นเป็นเพียงแผงสีดำสนิท เมื่อต้องการใช้จะกดปุ่มสไลด์แผงหน้าปัดลงมาเพื่อมองเห็นแผงหน้าปัด และช่องใส่แผ่น

 

Auxilliary Audio Input 

เป็นจุดรับสัญญาณเข้าทางแผงหน้าปัดหรือด้านหลังตัวเครื่องวิทยุซีดี ที่ยอมให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมหรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาอื่นๆได้ (อาทิ MP3, CD, MD)

 

Active Crossover

สำหรับแอคทีฟครอสโอเวอร์นั้น ในบางที่ก็อาจเรียกว่า อีเล็คโทรนิค ครอสโอเวอร์(electronic crossover) ด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ซึ่งต้องการกำลังไฟและกราวน์ในการทำงาน ถูกติดตั้งเอาไว้ระหว่างวิทยุซีดีหรืออีควอไลเซอร์กับเพาเวอร์แอมป์ เป็นตัวกรองและแบ่งความถี่ในย่านที่เหมาะสมสำหรับสัญญาณระดับต่ำ ก่อนจะป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ เพื่อช่วยให้เพาเวอร์แอมป์ทำงานเฉพาะส่วนของความถี่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบเสียงสูงขึ้นถึงระดับไฮเอ็นด์

            แอคทีฟครอสโอเวอร์โดยทั่วไป จะต้องสามารถปรับตั้งความถี่ได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งส่วนของเสียงตามความต้องการของระบบในรถแต่ละคัน อาจจำเป็นต้องมีปุ่มช่วยปรับเพิ่มเสียงเบส และปุ่มปรับระดับเสียงขาออกของส่วนเสียงแต่ละส่วน

 

Ampere

เป็นหน่วยวัดกระแสหรือไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจร โดยอาจเรียกสั้นๆว่า “แอมป์”(amp) และไม่ควรนำไปใช้สับสนกับคำว่า “แอมปลิไฟล์เออร์”(amplifier) ที่มักเรียกสั้นๆว่า “แอมป์”(amp) เหมือนกัน

 

Aluminum-coated polypropylene

เป็นลักษณะของโพลีโพรไพลีนที่เคลือบผิวบางๆด้วยอลูมินั่ม การผสมกันเช่นนี้ทำให้เกิดความแกร่ง, น้ำหนักเบา เพื่อใช้เป็นวัสดุในการทำกรวยวูฟเฟอร์

 

Aramid

เป็นไฟเบอร์สังเคราะห์ที่มีสัดส่วนของน้ำหนักต่อความแข็งแกร่งดีเยี่ยมที่สุด มันสามารถควบรวมกับใยผ้า หรือสอดไส้เข้าไปในโพลี่โพรไพลีนเพื่อทำให้เกิดน้ำหนักที่เบา ทนต่อความเปี้ยกชื้นได้ดี ให้คุณสมบัติทางเสียงที่เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ได้จากกรวยกระดาษคุณภาพสูง

 

Bandpass Filter

การกรองเสียงผ่านเฉพาะย่านความถี่ จะประกอบด้วยส่วนของการกรองเสียงผ่านเฉพาะเสียงย่านที่สูงกว่าและส่วนของการกรองเสียงผ่านเฉพาะเสียงย่านที่ต่ำกว่า เพื่อยอมให้มีเฉพาะส่วนของเสียงในระหว่างนั้นผ่านออกไปยังปลายทาง การกรองเสียงผ่านเฉพาะย่านความถี่อาจเป็นแบบกำหนดความถี่ตายตัว หรือแบบปรับเลือกอิสระก็ได้

 

Butterworth Filters

การกรองเสียงในแบบบัตเตอร์เวิร์ธจัดว่าเป็นแบบที่มีคุณภาพสูง ให้ความราบรื่นของเนื้อเสียงสมบูรณ์สุด โดยมีผลกระทบทางด้านเฟสเสียงน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการกรองเสียงในแบบอื่นๆ

 

Bridged Power

เมื่อคุณบริดจ์กำลังที่เพาเวอร์แอมป์ นั่นหมายถึงการรวมกำลังขับของทั้งสองแชนแนลให้กลายเป็นหนึ่งแชนแนล การบริดจ์กำลังจะสามารถขับดันลำโพงได้ในกำลังวัตต์ที่มากกว่ากำลังวัตต์ปกติของสองแชนแนลรวมกัน

 

Bass Boost Circuitry

เป็นวงจรเพิ่มเฉพาะย่านความถี่ต่ำ โดยทั่วไปจะมีความถี่หลักอยู่ระหว่าง 40 - 90 Hz เพาเวอร์แอมป์ส่วนมากจะระบุจุดที่คุณสามารถเพิ่มระดับเสียงเบสที่ความถี่ดังกล่าว เช่นว่า 0 – 12 dB ที่ 45 Hz ในวงจรที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่หลักได้อิสระ ก็จะสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของเสียงเบสได้ง่าย

 

Built-in Crossovers

เป็นการผนวกรวมส่วนของการกรองผ่านเฉพาะย่านความถี่เอาไว้ที่ตัวเพาเวอร์แอมป์ เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งคุณภาพเสียงของระบบ ควรเลือกในแบบที่สามารถปรับความถี่ได้อิสระ และเลือกในแบบที่ปรับใช้งานได้ทั้งย่านต่ำ/ย่านสูง/ทั้งหมด เพื่อการจัดวางระบบได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

 

Butyl rubber

การผสมบิวทีลีนเข้ากับยางเพื่อให้ความยืดหยุ่นเป็นเลิศและอายุใช้งานยาวนาน มักใช้เป็นขอบรอบลำโพงในปัจจุบัน

 

Basket

เป็นโครงโลหะที่ใช้ยึดส่วนประกอบของซับวูฟเฟอร์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน โครงลำโพงจะต้องแข็งแกร่งและต้านทานต่อการสั่นสะท้านได้ดี เพื่อให้ได้เสียงซับวูฟเฟอร์ที่มีคุณภาพ

 

Box volume

เป็นมาตรวัด ที่ใช้บอกถึงองค์ประกอบของซับวูฟเฟอร์ โดยการแนะนำปริมาตรภายในของตู้ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เพื่อให้ซับวูฟเฟอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 10-20 เปอร์เซ็นต์

 

CD Text

แผ่นบันทึกเสียงดิจิตอลบางแผ่น มีการใส่รหัสข้อมูลเกี่ยวกับชื่อศิลปิน, ชื่ออัลบั้ม และ/หรือชื่อเพลง ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏบนแผงแสดงผล หากเครื่องเล่นมีความสามารถในการถอดรหัสดังกล่าว

 

CD-R, CD-RW Compatibility

วิทยุซีดีที่มีความสามารถนี้ จะสามารถเล่นแผ่นเพลงที่บันทึกด้วยแผ่นซีดีแบบ CD-R และหรือ CD-RW ได้ดีพอๆกับแผ่นซีดีแบบมาสเตอร์

 

Changer Controls

วิทยุซีดีที่สามารถควบคุมตู้เชนเจอร์ได้ จะใช้ปุ่มบนหน้าปัดตัวเครื่องในการควบคุมการทำงานของตู้เชนเจอร์ทั้ง CD/MD/VCD/DVD

 

Codec

เป็นหลักการของการเข้ารหัสในการบีบอัดและขยายเสียงดิจิตอล อาทิ MP3 และ WMA จะใช้การเข้ารหัสที่แตกต่างกัน ในแผ่นซีดีเพลงมาตรฐาน เวลา 1 นาทีจะมีข้อมูลบรรจุอยู่ถึง 10 เมกกะไบท์ เมื่อทำการแปรเปลี่ยนเป็น MP3 แล้วใน 1 นาทีของเพลงเดียวกันจะมีข้อมูลอยู่เพียง 1 เมกกะไบท์

 

Crossover (High-Pass Filter)

เป็นระบบกรองผ่านเสียงที่สูงกว่าที่บรรจุอยู่ในเครื่อง ที่จะยอมให้ความถี่เสียงที่อยู่สูงกว่าจุดตัดความถี่ผ่านออกไป ระบบกรองผ่านเสียงนี้ทำงานได้ทั้งกับจุดต่อสายลำโพง, จุดต่อสายปรีเอาท์ หรือทั้งสองจุด

 

Crossover (Low-Pass Filter)

เป็นระบบกรองผ่านเสียงที่ต่ำกว่าที่บรรจุอยู่ในเครื่อง ที่จะยอมให้ความถี่เสียงที่อยู่ต่ำกว่าจุดตัดความถี่ผ่านออกไป ระบบกรองผ่านเสียงนี่ทำงานได้ทั้งกับจุดต่อสายลำโพง, จุดต่อสายปรีเอาท์ หรือทั้งสองจุด

 

Custom Programming

การควบคุมตู้เชนเจอร์ในบางระบบ จะยอมให้ผู้ใช้ระบุแทรคเพลงที่ต้องการเล่นได้เอง โดยการตั้งชื่อเรียกแผ่นเพื่อแสดงให้เห็นบนแผงแสดงผลเมื่อเล่นแผ่นนั้นๆ

 

Crossover Point

เป็นจุดตัดของความถี่ที่ใช้ระบุการทำงาน ของการกรองเสียงผ่านเฉพาะเสียงย่านที่สูงกว่าและการกรองเสียงผ่านเฉพาะเสียงย่านที่ต่ำกว่า โดยมีระดับของคลื่นเท่าๆกัน

 

Crossover Slope

เป็นอัตราการลดทอนเสียงลงที่จุดตัดความถี่เพื่อกันความถี่ที่ไม่ต้องการให้ผ่าน ความลาดชันนี้จะมีหน่วยเป็นเดซิเบลต่อออคเตป ค่าที่ปรากฏ 6 dB/Octave หมายถึงครอสโอเวอร์จะลดกำลังเสียงลง 6 dB ในทุกๆออคเตปที่อยู่ถัดไปจากจุดตัดความถี่  ดังนั้นหากมีค่าความลาดชันที่ 12 dB/Octave หรือสูงกว่านี้ ท่านก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงที่อยู่ถัดไปจากจุดตัดความถี่เลย

 

Capacitor

หมายถึงคาปาซิเตอร์แบบใช้งานกำลังสูงๆ ที่มักต่ออยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ติดตั้งเพาเวอร์แอมป์ โดยต่อไว้ในระหว่างสายไฟจากเพาเวอร์แอมป์ที่จะวิ่งไปยังแบตเตอรี่ เพื่อการเก็บสำรองกำลังไฟและจ่ายให้เพาเวอร์แอมป์ได้โดยตรงเมื่อมีการกระชากไฟอย่างรุนแรง (เช่นในขณะที่มีการกระทืบกระเดื่องกลองอย่างรุนแรง) โดยไม่จำเป็นต้องไปกระชากไฟที่แบตเตอรี่

 

Classes of Amplifiers

คนทั่วไปมักคิดว่าเพาเวอร์แอมป์จะให้การทำงานเต็ม 100% เมื่อป้อนสัญญาณเข้าไป แต่ในความจริงเพาเวอร์แอมป์มีการสลายกำลัง(ในรูปแบบของความร้อน) และมีความผิดเพี้ยนในระดับสัญญาณเสียง เป็นปัจจัยหลักสองปัจจัยที่มีผลกับประสิทธิภาพทำงานของเพาเวอร์แอมป์ การออกแบบวงจรเพาเวอร์แอมป์จึงต้องเลือกระดับชั้นในการทำงานของเพาเวอร์แอมป์ และแต่ละระดับชั้นนั้นก็มีคุณสมบัติที่เป็นประสิทธิภาพเฉพาะตัว

-          Class A amplifiers ถูกกำหนดไว้เพื่อคุณภาพของเสียงที่สูงสุด แต่ด้วยเหตุที่มันมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรานซิสเตอร์ทั้งหมด เพาเวอร์แอมป์คลาส-เอจึงไร้ประสิทธิผลและร้อนในขณะทำงาน เพราะว่าแม้ในขณะที่ไม่มีสัญญาณเสียงป้อนเข้ามา ทรานซิสเตอร์เอาท์พุทก็ยังคงมีกระแสไหลผ่านตัวมันตลอด กระแสที่ไหลผ่านตลอดเวลานี้เองที่ทำให้เกิดความร้อนโดยไม่จำเป็น และ “สูญเสีย” พลังงานไปอย่างมาก เพาเวอร์แอมป์ในยุคหลังๆจึงมักใช้วงจรคลาส-เอที่เป็นวงจรผสมของ Class A/Class AB เพื่อลดปัญหาความร้อน

-          Class AB amplifiers เป็นการออกแบบ ที่ยอมให้เอาท์พุททรานซิสเตอร์มีกระแสไหลผ่าน ขณะที่ไม่มีสัญญาณเสียงป้อนเข้ามา ในระดับต่ำมากๆ จึงให้ประสิทธิผลที่มากกว่าคลาส-เอ โดยที่มีความผิดเพี้ยนต่ำและมีความน่าเชื่อถือสูง

-          Class D amplifiers เป็นการใช้เอาท์พุทรานซิสเตอร์ทำงานแทนสวิทช์ เพื่อควบคุมการป้อนจ่ายกำลัง โดยทรานซิสเตอร์จะหยุดทำงานเมื่อมีแรงดันไฟปริมาณมากๆตกคร่อมอยู่ที่ตัวมัน วงจรครลาส-ดีจึงให้ประสิทธิผลสูงสุด การทำงานมีความร้อนต่ำสุด และให้การไหลของกระแสได้มากกว่าวงจรคลาส-เอบี เพาเวอร์แอมป์คลาส-ดีจะมีความผิดเพี้ยนสูงกว่าคลาส-เอบี เนื่องจากการปิด/เปิดอย่างรวดเร็วของทรานซิสเตอร์ แต่ก็มักเกิดขึ้นที่ย่านความถี่สูง ดังนั้นโดยปกติมักจะใช้การกรองความถี่ให้ผ่านเฉพาะย่านความถี่ต่ำมาใช้งาน

-          Class T amplifiers เป็นการใช้การจัดเรียงคลื่นเสียง โดยใช้ข้อเด่นของวงจรคลาส-เอบี ผสมเข้ากับประสิทธิภาพทางกำลังที่สูงและการทำงานที่มีความร้อนน้อยของคลาส-ดี  เพาเวอร์แอมป์คลาส-ทีจึงสามารถให้กำลังวัตต์ที่สูงกว่าเป็น 2-4 เท่าตัว เมื่อเทียบกันในขนาดเท่าๆกันของเพาเวอร์แอมป์คลาส-เอบี

 

Component System

ลำโพงชุด หรือลำโพงแยกชิ้น เป็นการรวมคุณสมบัติเด่นของลำโพงที่ทำงานได้ดีในแต่ละช่วงความถี่เข้าไว้ด้วยกัน ปกติของลำโพงแยกชิ้นจะประกอบด้วยวูฟเฟอร์ 2 ตัว, ทวีตเตอร์ 2 ตัว และครอสโอเวอร์ 2 ชุด ในแต่ละชุดสเตอริโอ ทำให้สามารถติดตั้งร่วมกันเพื่อผลทางเสียงที่ราบรื่น

 

Compression horn

เป็นการติดตั้งตัวขับเสียงความถี่สูง(หรือความถี่กลาง)เข้าไปในโครงสร้างรูปแบบฮอร์น เพื่อพละกำลังเสียงที่เต็มเปี่ยมและมีประสิทธิผลสูงมากๆ โดยประยุกต์มาจากระบบเสียงในคอนเสิร์ต การควบรวมของทวีตเตอร์และมิดเรนจ์แบบฮอร์นนี้ทำให้ตัวขับเสียงมีการขยับตัวน้อย จึงให้เสียงที่ปราศจากความเพี้ยนและรองรับกำลังขับได้ในระดับที่สูงขึ้นกว่าการออกแบบอื่นๆ

 

Crossover

เป็นวงจรเครือข่ายที่ใช้ในการกรองความถี่เสียง ประกอบด้วยคอยล์และคาปาซิเตอร์ ที่กำหนดไว้ให้ย่านความถี่ที่เหมาะสมเท่านั้นผ่านไปยังลำโพงในระบบแต่ละตัว (อาทิ วูฟเฟอร์, มิดเรนจ์ และทวีตเตอร์)

 

Cast aluminum

โลหะหล่อจะให้แรงต้านการสั่นสะท้านได้ดีมากกว่าโลหะปั้ม เมื่อนำไปใช้เป็นโครงลำโพง ส่วนการใช้อลูมินั่มหล่อจะมีน้ำหนักเบา, มีความแกร่งและแข็งแรง

 

C.M.M.D. (Ceramic Metal Matrix Diaphragm)

พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยอินพินิตี้เพื่อใช้กับลำโพงบ้าน C.M.M.D. เป็นชั้นผสมของเซรามิคแผ่นบางกับโลหะ กลายเป็นวัสดุที่ไม่มีการสั่นสะท้าน, แข็งแกร่ง และนิ่งสงบ จึงให้การกำเนิดโน้ตเสียงที่ปราศจากสีสันของเสียงได้เยี่ยมยอด สามารถนำ C.M.M.D. ไปใช้ได้ทั้งกับวูฟเฟอร์, มิดเรนจ์ และทวีตเตอร์

 

Ceramic Metal Matrix Diaphragm

C.M.M.D. เป็นกรวยลำโพงที่สร้างขึ้นจากอลูมินั่มในวงรอบนอกและใช้เซรามิคในวงรอบใน เพื่อใช้ออกแบบตัวขับเสียงที่ปราศจากการสั่นสะท้านและเสียงแปลกปลอม

 

Digital-to-Analog (D/A) Converter

เครื่องเล่นวิทยุซีดีจะใช้ตัวแปลงรหัสดิจิตอล/อนาล็อก ในการแปลงสัญญาณดิจิตอล 1 และ 0 ไปเป็นสัญญาณเสียงอนาล็อก แผ่นซีดีจะเก็บข้อมุลเสียงเอาไว้ในรูปแบบดิจิตอลรหัสไบนารี่ ข้อมูลแบบดิจิตอลมีความเที่ยงตรงสูง, ปราศจากเสียงรบกวนในกระบวนการบันทึก แต่สัญญาณดิจิตอลไม่ใช่คลื่นเสียงที่หูมนุษย์จะรับฟังได้ ตัวแปลงรหัสดิจิตอล/อนาล็อกจะทำการแปลรหัสดิจิตอลให้กลับมาอยู่ในรูปแบบเสียงเพลง นี่คือมูลเหตุสำคัญที่มันมีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องเล่นวิทยุซีดี

 

Digital Media Files

เสียงเพลงในปัจจุบันถูกบีบอัดข้อมูล เพื่อให้สามารถบันทึกได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นด้วยลักษณะของไฟล์คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวิทยุซีดีในปัจจุบันสามารถถอดรหัสและเล่นซีดีแบบบันทึก (CD-R/CD-RW) เพื่อเล่นไฟล์ MP3, WMA หรือ WAV ซึ่งเพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานกว่า 10 ชั่วโมง

 

Display

-Fold-down Face แผงหน้าปัดแบบมีช่องใส่แผ่นด้านหน้าอาจดูสะดวก แต่มักมีแผงแสดงผลขนาดเล็ก แผงหน้าปัดแบบพับขึ้นลงได้จะมีช่องใส่แผ่นอยู่หลังแผงและมีแผงแสดงผลขนาดใหญ่ เมื่อต้องการใส่แผ่นก็เพียงพับแผงหน้าปัดลงจนเห็นช่องใส่แผ่น ซึ่งยังสามารถปกป้องแผ่นจากฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่นๆได้ดีอีกด้วย

-Multicolor Display แผงแสดงผลรูปลักษณ์ใหม่ที่มีหลากหลายสีสัน สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นและลดจำนวนการละสายตาจากการมองถนน  แผงแสดงผลแบบสีเดียวไม่สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างในหน้าที่สั่งการเหมือนแบบหลายสี นั่นหมายถึงการจ้องมองที่นานกว่า

Backlight เป็นสัญลักษณ์ของการปรับปรุงการมองเห็นตามสภาพแสง อาทิเช่น ถ้าแสงแดดส่องกระทบบริเวณแผงหน้าปัด ระบบแสงส่องฉากหลังจะทำให้การมองเห็นง่ายขึ้น

 

DVD/CD Receivers

เป็นเครื่องเล่นวิทยุซีดีที่สามารถเล่นแผ่นภาพ DVD และอาจเล่นแผ่นเพลง DVD ได้ด้วย ในบางรุ่นสามารถส่งสัญญาณภาพไปยังจอภาพตอนหลังรถ บางรุ่นยังมีแผนภูมิของสถานีส่งให้ดูอีกด้วย

 

Digital Signal Processors

กล่องควบคุม DSP ถือเป็นผลิตภัณฑ์ผสม ที่นำเอาคุณสมบัติของอีคิวและเอคทีฟ-ครอสโอเวอร์มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อขยายขีดความสามารถของการปรับแต่งพื้นที่การรับฟังและสนามเสียง กล่องควบคุม DSP สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ ในบางกรณีอาจมีวงจรสัญญาณย้อนกลับเข้าไปยังเครื่องเล่นวิทยุซีดีไฮเพาเวอร์ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้เพาเวอร์แอมป์ภายนอก สามารถติดตั้งไว้ด้านหลังแผงหน้าปัดหรือใต้เบาะที่นั่ง ในอีคิวระดับไฮเอนด์บางเครื่องอาจมีตัวประมวลผลเสียงดิจิตอลบรรจุไว้ด้วย

 

Damping Factor

เป็นความสามารถของเพาเวอร์แอมป์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของลำโพง ค่าแดมปิ้งที่สูงกว่าหมายถึงการให้ความแม่นยำได้ดีกว่า ค่าแดมปิ้งเฟคเตอร์ได้มาจากการหารอิมพีแดนซ์ของลำโพงด้วยอิมพีแดนซ์ที่เอาท์พุทของเพาเวอร์แอมป์ แดมปิ้งเฟคเตอร์ของเพาเวอร์แอมป์จะลดลงเมื่ออิมพีแดนซ์ของลำโพงต่ำลง นั่นหมายถึงว่าเพาเวอร์แอมป์ที่ทำงานกับอิมพีแดนซ์ 4 โอห์มจะให้เสียงเบสได้แน่นหนักกว่า 2 โอห์ม

 

Discrete Output Devices

เป็นการแยกลักษณะของอุปกรณ์เอาท์พุท 3 ชนิดที่พบกันบ่อยในเพาเวอร์แอมป์รถยนต์ ได้แก่ แผงรวมวงจร(integrated circuits), ทรานซิสเตอร์ไบโพล่าร์(bipolar transistors) และทรานซิสเตอร์อนุโลหะ(MOSFET’s) ซึ่งชนิดแผงรวมวงจรจะพบเห็นกันบ่อยในเพาเวอร์แอมป์กำลังขับน้อยๆ (ประมาณ 20 วัตต์ RMS) หรือเพาเวอร์แอมป์ที่เรียกกันว่า “การบริดจ์กำลังโดยไร้ทรานฟอร์เมอร์”(bridged transformerless) และ IC นั้นไม่สามารถให้กระแสได้เต็มกำลัง และไม่สามารถพิจารณานำมาใช้เป็นอุปกรณ์เอาท์พุท

            ทรานซิสเตอร์ไบโพล่าร์และทรานซิสเตอร์อนุโลหะ มักพบบ่อยในภาคเอาท์พุทของเพาเวอร์แอมป์กำลังขับสูงๆ มันมีความรวดเร็วเพียงพอและรองรับกระแสที่ถูกส่งออกได้มากกว่า 20 วัตต์ต่อแชนแนล ทั้งสองชนิดนี้จึงถูกใช้เป็นอุปกรณ์เอาท์พุทในจำนวนสองหรือสี่ตัวต่อแชนแนล เพื่อให้กำลังเป็นร้อยๆวัตต์

Impedance

            อิมพีแดนซ์มีหน่วยวัดเป็นโอห์ม(ohms) และถึงแม้ว่าการกำหนดสเปคของลำโพงรถยนต์และซับวูฟเฟอร์ส่วนมากจะอยุ่ที่ 4 โอห์ม แต่อิมพีแดนซ์ของลำโพงนั่นจะไม่คงที่เสมอไป มันจะมีการแปรเปลี่ยนไปตามความถี่และค่อนข้างมากด้วย ดังนั้น 4 โอห์มที่ว่าจึงเป็นเพียงมาตรฐานของอิมพีแดนซ์ที่ใช้กับระบบเสียงรถยนต์ เป็นมาตรฐานเฉลี่ยสำหรับลำโพงและเพาเวอร์แอมป์เพื่อการจัดระบบที่เหมาะสม

 

Dual Cone

ลำโพงในแบบกรวยร่วม เป็นการออกแบบที่เน้นให้มีราคาประหยัด โดยใช้กรวยแบบวิธเซอร์ (whizzer) ติดตั้งเอาไว้ตรงแกนกลางของวูฟเฟอร์เพื่อใช้ในการให้เสียงแหลมหรือย่านความถี่สูง

 

Dual voice coil subwoofer

โดยปกติลำโพงจะมีวอยซ์คอยล์เพียงชุดเดียว แต่ซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่ถูกออกแบบมาโดยมีข้อได้เปรียบตรงที่มีความยืดหยุ่นในการวางระบบสูงกว่า การเชื่อมสายในแบบขนานใช้สำหรับการสร้างเอาท์พุทสูงสุดจากเพาเวอร์แอมป์ ในขณะที่การเชื่อมสายในแบบอนุกรมจะทำให้สามารถต่อพ่วงซับวูฟเฟอร์ได้มากกว่าหนึ่งตัวกับเพาเวอร์แอมป์ โดยทำให้มีอิมพีแดนซ์รวมตามที่เพาเวอร์แอมป์รับได้ ในรูปแบบการต่ออนุกรม/ขนานร่วมกันทำให้สามารถเชื่อมสายซับวูฟเฟอร์วอยซ์คู่ได้ถึง 4 ตัวกับเพาเวอร์แอมป์เพียงเครื่องเดียว

 

Equalizer

ภาคอีคิวเสียงที่ติดตั้งอยู่ภายใน ที่ยอมให้ผู้ใช้ควบคุมรสนิยมของเสียงที่ต้องการและแก้ไขปัญหาสภาพเสียงของห้องโดยสาร โดยมีช่องของการปรับแต่งได้มากกว่าปุ่มทุ้ม/แหลมปกติ และมักกำหนดจุดกลางความถี่และความกว้างเอาไว้(ในบางเครื่องจะสามารถปรับได้อิสระ) ภาคอีคิวเสียงที่ติดตั้งอยู่ภายในส่วนใหญ่ จะเป็นแบบพาราเมตริคอีควอไลเซอร์ ที่ยอมให้มีการเพิ่มระดับหรือลดระดับของย่านเสียงนั้นๆ และสามารถปรับกว้าง/แคบและ/หรือปรับจุดกลางความถี่ได้ ทำให้การควบคุมสมดุลน้ำเสียงในรถของผู้ใช้สะดวกง่ายดายขึ้น

 

Equalizer Presets

เป็นการเก็บบันทึกกราฟของการปรับอีคิว การเพิ่มและลดความถี่ที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงเพลงเสียงดนตรีอย่างมาก กราฟของการปรับอีคิวจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำและสะดวกในการนำกลับมาใช้ เพื่อช่วยในการฟังเพลงที่ดีที่สุดกับรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น หน่วยความจำหมายเลข 1ที่มีการเพิ่มเสียงเบสสำหรับการฟังเพลงแร็พหรือเร็กเก้ และหน่วยความจำหมายเลข 2  ที่ปรับเบสกลางๆและเพิ่มเสียงกลางเสียงแหลมสำหรับการฟังเพลงแจ๊ส

 

European Tuning

การจูนหาคลื่นวิทยุในแถบยุโรปจะใช้ช่วงห่างช่วงละ 0.05 MHz ซึ่งจะแตกต่างไปจากในแถบอเมริกาที่ใช้ช่วงห่างช่วงละ 0.2 MHz  ถ้าวิทยุซีดีเครื่องนั้นใช้การจูนคลื่นแบบยุโรปก็จะสามารถนำไปใช้รับคลื่นวิทยุในประเทศแถบยุโรปได้

 

EQ Booster

อีคิวแบบมีภาครขยายจะแตกต่างไปจากอีคิวแบบผ่านสัญญาณทั่วไป อีคิวแบบมีภาคขยายจะมีภาคขยายเสียงติดตั้งเพิ่มไว้ภายใน เมื่อคุณต้องการควบคุมเสียงให้ถูกต้องและไม่ต้องการติดตั้งเพาเวอร์แอมป์เพิ่ม อีคิวแบบมีภาคขยายเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ภาคขยายที่ติดตั้งอยู่ภายในอีคิวแบบนี้จะมีกำลังวัตต์พอๆกับภาคขยายในเครื่องเล่นวิทยุคุณภาพดี เพียงแต่มีอีควอไลเซอร์ในการปรับเสียงให้ด้วย

 

Efficiency or Sensititvity (SPL)

ประสิทธิผลหรือความไวตอบสนอง เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกให้ทราบว่าประสิทธิผลของลำโพงเป็นเช่นไร ในการแปลงกำลังไปเป็นเสียง ตัวเลขที่สุงกว่าหมายถึงประสิทธิผลที่มากกว่าของลำโพงและมีความดังมากกว่าเมื่อใช้กำลังขับเท่าๆกัน ความแตกต่างในระดับ 3 dB หมายถึงลำโพงต้องการกำลังขับเพียงครึ่งส่วนเมื่อเทียบกับลำโพงที่มีประสิทธิผลต่ำกว่า หากแต่ว่าลำโพงที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะมีประสิทธิผลต่ำ จึงต้องใช้กำลังขับที่ค่อนข้างมากในการขับดันลำโพง

 

Enclosure types

-Sealed box เป็นตู้ลำโพงแบบปิดทึบที่มีตัวตู้ทำหน้าที่กักเก็บอากาศสำหรับซับวูฟเฟอร์ ตู้แบบปิดทึบจะดีที่สุดสำหรับการฟังเพลงที่ต้องการความแน่นหนัก, เสียงเบสที่ถูกต้อง ให้การตอบสนองที่ราบเรียบสม่ำเสมอ, ให้ย่านเสียงเบสได้ลึก และรองรับกำลังขับได้ดีเลิศ แต่นั่นก็หมายถึงตู้แบบปิดอาจต้องการกำลังจากเพาเวอร์แอมป์มากกว่าตู้แบบเปิดท่อระบาย โดยใช้เพาเวอร์แอมป์ที่มีกำลังวัตต์เพียงพอต่อประสิทธิภาพ

-Ported box เป็นตู้ลำโพงแบบเปิดท่อระบาย ที่ใช้ช่องอากาศ ที่เรียกว่าพอร์ท(port) ในการสร้างการไหลของอากาศจากด้านในออกด้านนอกตัวตู้ การเพิ่มการไหลของอากาศนี้ช่วยเสริมการตอบสนองเสียงเบสในย่านต่ำ โดยมีพลังที่เพิ่มขึ้นจากท่อระบายมากกว่าตู้แบบปิดทึบเมื่อเทียบกันที่กำลังขับของเพาเวอร์แอมป์เท่ากัน บางคนชอบใช้เสียงเบสจากตู้ลำโพงแบบเปิดท่อระบายนี้สำหรับการฟังเพลงแนวแร็พ, เทคโน หรือเพลงหนักๆ เพราะสามารถเล่นได้ในระดับความดังมากกว่าตู้แบบปิดทึบ

-Bandpass box เป็นตู้ลำโพงแบบผ่านเฉพาะช่วงความถี่ ที่ออกแบบท่อระบายเอาไว้เป็นพิเศษเพื่อการทำงานถึงขีดสุด ซับวูฟเฟอร์จะถูกติดตั้งอยู่ภายในตู้แบบสองห้อง โดยซับวูฟเฟอร์จะส่งแรงจากห้องตู้ปิดไปยังห้องตู้เปิด และคลื่นเสียงจะถูกส่งออกจากด้านที่เปิดท่อระบาย เสียงที่ไปถึงท่อระบายจะมีระดับความดังสุดขีดภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ตู้แบบผ่านเฉพาะช่วงความถี่จะมีประสิทธิผลเยี่ยมยอด ให้เสียงที่ลงตัวกับแนวเพลงยอดนิยมอย่างฮิพ-ฮอพ, เทคโน และเฮฟวี่เมตอล

Free-air subwoofer ระบบเปิดอากาศอิสระ ประกอบด้วยการติดตั้งซับวูฟเฟอร์เอาไว้บนแผงลำโพงหลังหรือในห้องหลังเบาะนั่งตอนหลัง โดยใช้ห้องสัมภาระท้ายรถทำหน้าที่เป็นตู้กักเก็บอากาศให้กับซับวูฟเฟอร์ ระบบเปิดอากาศอิสระจะประหยัดเนื้อที่และให้การตอบสนองที่ราบรื่น ซับวูฟเฟอร์ที่ใช้จะต้องถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับระบบเปิดอากาศอิสระ และห้องสัมภาระท้ายรถจะต้องไม่มีการรั่วไหลของอากาศจึงจะให้ผลลัพท์ที่ดี

 

FM Mono Sensitivity

เป็นข้อมูลที่บอกให้ทราบถึงคุณสมบัติภาครับวิทยุ ที่สามารถเก็บเกี่ยวสัญญาณเสียง FM ในขนาดของสัญญาณที่น้อยมาก เพื่อความสามารถในการรับฟังคลื่นสถานีที่มีกำลังส่งอ่อนๆ บอกไว้เป็นหน่วย เดซิเบล เฟมโตวัตต์(dBf)

 

FM Stereo Separation

หน่วยวัดความสามารถของภาครับวิทยุ FM ในการแยกแยะความเป็นสเตอริโอ มีหน่วยเป็น เดซิเบล(dB) ค่าที่มากกว่าจะให้ผลที่ดีกว่า

 

Frequency Response

เป็นขอบเขตของเสียง จากย่านต่ำสุดถึงสูงสุด ที่อุปกรณ์เครื่องเสียงสเตอริโอนั้นๆสามารถทำได้ มีหน่วยวัดเป็น เฮิร์ต(Hz) ขอบเขตที่กว้างมากจะดีกว่า โดยย่านต่ำจะเป็นส่วนของเสียงเบสและย่านสูงจะเป็นส่วนของเสียงแหลม มนุษย์เราสามารถรับรู้เสียงได้จาก 20 ถึง 20,000 Hz โน้ตเสียงตัวต่ำของกีต้าร์เบสจะอยู่ที่ประมาณ 41 Hz เสียงนักร้องชายจะอยู่ในช่วงระหว่าง 100 และ 500 Hz เสียงตีแฉจะอยู่ในช่วงประมาณ 15,000 Hz

 

Ferro fluids

เฟอร์โร-ฟลูอิด มักถูกใช้เพื่อการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในวอยซ์คอยล์ของลำโพง เฟอร์โร-ฟูลอิดมีสภาพเป็นแม่เหล็กเพียงแต่ไม่มีรูปทรงตายตัว จึงมีส่วนช่วยเสริมอำนาจสนามแม่เหล็กให้กับแม่เหล็กของลำโพงด้วย

 

Foamed IMPP

เมื่อโพลี่โพรไพลีนถูกฉีดเข้าไปในโมด์ที่ขึ้นรูปกรวยลำโพง จะให้ผลเป็นวัสดุที่ยังคงมีฟองอากาศอยู่ภายใน อันทำให้มันมีน้ำหนักเบาลงโดยไม่มีผลกับความแข็งแรง

 

FIBERlock

เป็นวัสดุพิเศษที่ใช้ทำกรวยลำโพง ซึ่งพบเห็นอยู่บ่อยในซับวูฟเฟอร์ของร็อคฟอร์ด-ฟอสเกต ไฟเบอร์ล็อกเป็นกระดาษประสิทธิภาพสูงที่ผนึกไฟเบอร์เข้าด้วยกันด้วยเทคนิคพิเศษ กรวยลำโพงจึงแข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือ แต่ยังคงมีน้ำหนักเบาเพื่อการตอบสนองที่ดี

 

Frequency range

เป็นช่วงขอบเขตของเสียงจากต่ำสุดไปถึงสูงสุดที่ซับวูฟเฟอร์สามารถให้ออกมาได้ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ถุกนำเสนอจากผู้ผลิตแต่ละราย ขอบเขตเสียงที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกแบบตู้, จุดตัดความถี่ และยานพาหนะเพื่อติดตั้งซับวูฟเฟอร์ได้สะดวก

 

Graphic EQ

เป็นมาตรฐานของอีควอไลเซอร์ประเภทหนึ่ง ที่มีปุ่มควบคุมเสียงตั้งแต่ 5 ถึง 30 ปุ่มปรากฏอยู่ การปรับเลื่อนขึ้น/ลงหรือหมุนซ้าย/ขวาจะเป็นการเพิ่ม/ลดย่านความถี่นั้นๆ สามารถควบคุมน้ำเสียงของเพลงหรือดนตรีได้สมบูรณ์สูงสุด ความกว้างแถบคลื่นของแต่ละความถี่จะถูกกำหนดตายตัวและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

 

Glass-imide

เป็นการผนึกรวมของไฟเบอร์กลาสกับพลาสติกเพื่อให้ผลในการทนความร้อนได้ยอดเยี่ยม มักนำมาใช้ทำเป็นโครงของวอยซ์คอยล์

 

Graphite-injected polypropylene

ส่วนผสมของวัสดุประเภทโพลี่โพรไพลีนกับกราฟไฟท์ เพื่อให้เกิดความแข็งและแกร่งกว่าฟิลม์โพลี่ธรรมดาทั่วไป

 

High-pass Filter

การกรองเสียงผ่านเฉพาะเสียงย่านที่สูงกว่า จะยอมให้ความถี่เสียงที่อยู่สูงกว่าจุดตัดความถี่ผ่านออกไป และขวางกั้นความถี่เสียงที่อยู่ต่ำกว่าจุดตัด

 

HCL

HCL(HoneyComb-Laminate) เป็นชั้นที่ประกอบด้วยไฟเบอร์กลาสถักขึ้นรูปแล้วสอดแกนในไว้ด้วยใยรังผึ้งโนเม็ก ให้ผลเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งมาก, และเป็นเลิศสำหรับลำโพงที่ต้องใช้รับกำลังวัตต์สูงมากๆ

 

Highly Oriented Polyolefine

เป็นเอกสิทธิ์ของโซนี่ที่นำมาใช้กับวูฟเฟอร์และซับวูฟเฟอร์ H.O.P. ประกอบขึ้นด้วยวัสดุพื้นฐานที่เป็นพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีอัดแรงในอุณหภูมิสูงๆ และเพิ่มกระบวนการสร้างความแกร่ง, ยับยั้งตัวเองดี และน้ำหนักเบา เพื่อให้เป็นวัสดุที่มีความเที่ยงตรงสูงและให้การเคลื่อนไหวของกรวยอย่างราบรื่น

 

Intro Scan

เป็นรูปแบบการทำให้ผู้ใช้ได้ยินเสียงประมาณ 1-2 วินาทีแรกของเพลงในแต่ละแทรคบนแผ่นซีดี เมื่อแตะสัมผัสปุ่มดังกล่าวอีกครั้ง ผุ้ใช้ก็จะได้ฟังเพลงนั้นไปตลอดทั้งเพลง การกวาดหาก็จะยุติลง และแทรคเพลงต่างๆก็จะถูกเล่นอย่างต่อเนื่อง

 

 

Hot product

Mercury K62s Limited Edition 2020

Read more

Mercury K62s Limited Edition 2020

Groudnzero GZRC 165NEO-IV

Read more

Groudnzero GZRC 165NEO-IV

Hot Promotions
×
Hot News & Activity

Top Palace The Best Car Audio System For Mercedes-Benz

Ground Zero GZUC 650SQ II

Contact us

MIRAGE AUDIO สาขาศรีนครินทร์ สำนักงานใหญ่

465 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

TEL: 02-383-4555, 085-417-4444, 086-624-9514, 081-734-8370, 090-407-9792

MIRAGE AUDIO สาขาศรีนครินทร์

410/7 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

TEL: 02-385-7492, 02-385-7849, 086-956-6659, 099-448-2299