Dictionary Of Sound (PART 2)

Imaging

จินตภาพที่บังเกิดขึ้นจากระบบเสียงสเตอริโอ ที่ปรากฏตำแหน่งของชิ้นดนตรีและนักร้องตามแบบแผนที่แท้จริงขณะทำการบันทึก

            จินตภาพที่สมบูรณ์จะสร้างประสบการณ์ในการฟังที่ดุราวกับเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวา กุญแจสำคัญอยู่ที่ดำแหน่งการวางลำโพงที่จะต้องให้เสียงได้ทัดเทียมกันบริเวณผู้ฟัง รวมถึงระยะห่างที่เหมาะสมของทวีตเตอร์กับหูผู้ฟัง การแยกติดตั้งทวีตเตอร์อาจสามารถปรับมุมองศาได้เหมาะสม แต่บางครั้งลำโพงแบบรวมชิ้นกลับสามารถสร้างจินตภาพได้สมบูรณ์กว่า

 

IMPP (injection-molded polypropylene)

IMPP เป็นส่วนประกอบของโพลี่โพรไพลีนที่ถูกฉีดเข้าไปในโมด์ทำรูปกรวยลำโพง กรวยลำโพงจึงมีความแข็งแกร่ง และปราศจากสากเสี้ยนเสียงของการสั่นสะท้าน มากกว่ากรวยโพลี่โพรไพลีนที่หล่อขึ้นรูป

 

IMPP composite

เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ IMPP โดยการเพิ่มวัสดุชนิดอื่นลงไปใน IMPP ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุจำพวกไมก้าหรือคาร์บอน

 

Impedance

เป็นการบ่งบอกถึงแรงต้านต่อกระแสที่ไหลผ่านในวงจร วัดออกมาในหน่วยโอห์ม(ohms) ซับวูฟเฟอร์ที่มีอิมพีแดนซ์ 2 โอห์มจะให้กำลังได้มากกว่าซับวูฟเฟอร์ที่มีอิมพีแดนซ์ 4 โอห์ม เมื่อใช้กำลังวัตต์ที่เท่ากัน เป็นเพราะว่าความต้านทานภายในที่น้อยกว่า

 

Kaladex/Kaladax

เป็นฟิลม์โพลี่ธีลีนที่มีความแข็งแกร่งยอดเยี่ยม, คงรูปตลอด และมีความคงทน ทวีตเตอร์ที่ใช้วัสดุชนิดนี้จะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ, ปราศจากสากเสี้ยนเสียงในย่านสูง

 

Kapton voice coil

จริงๆแล้วแคปตั้นก็คือโพลีเมอร์ที่ใช้กันทั่วไป มีคุณสมบัติสำคัญที่ทนความร้อนได้สูง และเหมาะสมดีพอต่อการนำมาใช้เป็นโครงวอยซ์คอยล์

 

Loudness

เป็นรูปแบบของการเพิ่มเสียงเฉพาะย่านความถี่ เพื่อเต็มเติมระดับเสียงความถี่ต่ำๆให้สมบูรณ์ขึ้น

 

Listening Position Control

ปกติทั่วไปเสียงเพลงจะมีจุดรวมเสียงในบริเวณกึ่งกลางของห้องโดยสาร หากแต่ผู้ฟังมักนั่งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวรถ การควบคุมตำแหน่งการนั่งฟังจะทำให้ผู้ฟังสามารถปรับจินตนาการเสียงสเตอริโอได้ทั้งจากด้านซ้ายถึงด้านขวาเพื่อชดเชยการฟังแบบ”side-biased”

 

Laminated polyester

วัสดุไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ถือเป็นวัสดุเบาที่ให้เสียงได้เป็นธรรมชาติ, อบอุ่น คล้ายกับใยผ้าไหมมากๆ

 

MP3

การใส่รหัสบีบอัดข้อมูลเสียงเพลงแบบ MP3 มีผลทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงเพลงในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ยาวนานมากขึ้น วิทยุซีดีส่วนใหญ่ปัจจุบันสามารถเล่นกับแผ่นบันทึก CD-R/CD-RW ที่ใช้บรรจุไฟล์ MP3 ได้

 

Multi-path interference

คลื่นแทรกซ้อนจากหลายทิศทางมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับคลื่น FM ปกติคลื่น FM มีแนวการเดินทางเป็นแนวตรง เมื่อมีวัตถุใดปรากฏอยู่ระหว่างภาครับและการส่งกระจายคลื่น FM  ก็สามารถทำให้เกิดคลื่นแทรกซ้อนจากหลายทิศทางได้ เมื่อการรับคลื่น FM เคลื่อนผ่านไปยังตึกสุงและวัตถุขนาดใหญ่ๆ ภาครับจะเก็บคลื่นสัญญาณเดียวกันแต่มีปริมาณมากกว่า/ในเวลาที่ต่างกัน ทำให้เกิดลักษณะของการ”ก้องกำทอน” อันเป็นความสับสนของการผสมคลื่นเข้ากับสัญญาณที่แท้จริง

 

Mono Amplifier

เพาเวอร์แอมป์โมโนจะมีภาคขยายอยู่เพียงแชนแนลเดียว มักใช้ได้ผลดีกับย่านความถี่ต่ำที่หูมนุษย์เองไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้ อีกทั้งเพาเวอร์แอมป์โมโนจะสามารถเล่นกับโหลด 2 โอห์มได้อย่างมั่นคง โดยผุ้ใช้สามารถต่อวูฟเฟอร์ 4 โอห์มขนานกัน 2 ตัวได้อย่างสบาย

 

MOSFET

ย่อมาจาก Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors เป็นทรานซิสเตอร์ที่มีความเร็วในการสวิทช์สูงกว่าทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์ และกำเนิดความร้อนในปริมาณที่น้อยกว่ามาก MOSFET’s จึงให้การตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิผลสูง

 

Maximum RMS Power Handling

การรองรับกำลังขับสูงสุดแบบ RMS จะใช้บ่งบอกให้ทราบถึงจำนวนกำลังขับที่ลำโพงสามารถรองรับได้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

Midrange Speaker

เป็นลำโพงที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 3-1/2 นิ้วถึง 6-3/4 นิ้ว ที่ถูกใช้เพื่อการออกเสียงเฉพาะย่านความถี่กลาง การแยกลำโพงขับเฉพาะย่านเสียงกลางมักใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดลำโพง หรือใช้ในระบบที่แยกเพาเวอร์แอมป์ขับเฉพาะความถี่ต่ำ,ความถี่กลาง และความถี่สูง เพื่อให้มีการแยกแยะรายละเอียดเสียงได้ดีกว่า

 

Mylar

ไมล่าร์ ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1950 เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของฟิลม์โพลีเอสเตอร์ ไมล่าร์นั้นโดยปกติจะถูกใช้ในลำโพงขนาดเล็ก เช่นทวีตเตอร์หรือมิดเรนจ์ มันไม่ความผิดพลาดในการฟังเพลงและราคาถูกมากๆ รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ PET

 

Neodymium magnet

นีโอไดเมี่ยม เป็นหนึ่งในหลายๆชนิดของเหล็กที่นำมาใช้ มีขนาดเล็ก, อำนาจแม่เหล็กสูง แม่เหล็กนีโอไดเมี่ยมจะใช้กันทั่วไปในทวีตเตอร์

 

Neoglass

เป็นวัสดุประเภทกลาสไฟเบอร์ถักขึ้นรูป  นีโอกลาสจะใช้กันในทวีตเตอร์ที่ต้องการรับกำลังขับได้สูงๆ

 

Ohm

หน่วยวัดอิมพีแดนซ์หรือความต้านทาน เพื่อบอกให้ทราบว่ามีจำนวนของการต้านต่อการไหลของกระแสมากน้อยเพียงใด ถ้าใช้สัญญาณ 2 สัญญาณที่เหมือนๆกันป้อนเข้าลำโพง สัญญาณแรกป้อนเข้าลำโพง 4 โอห์ม และอีกสัญญาณป้อนเข้าลำโพง 8 โอห์ม กระแสที่ไหลในลำโพง 4 โอห์มจะมากกว่าเป็นสองเท่า หรืออีกนัยหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าลำโพง 8 โอห์มต้องการกำลังวัตต์มากกว่าเป็นสองเท่าในความดังเสียงที่เท่าๆกัน

 

Peak Power

กำลังสุดขีดเป็นหน่วยวัดเมื่อเสียงเพลงเริ่มมีความพร่าเพี้ยน เช่นเมื่อมีการหวดไม้กลองลงบนหนังกลองอย่างฉับพลัน ผู้ผลิตบางรายจะบอกกำลังขับสุดขีดนี้ไว้ในผลิตภัณฑ์ของตน แทนการบอกอัตรากำลังเฉลี่ย(RMS)ที่มีนัยยะมากกว่า และเราอยากแนะนำให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม

 

Preamp Outputs

หัวแจ็คที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านท้ายของตัวเครื่องวิทยุซีดี มักใช้มาตรฐาน RCA ในการเชื่อมโยงผ่านสายไปฟังเพาเวอร์แอมป์ ตัวเครื่องบางรุ่นอาจมีมาสองชุด(1 ชุดมี 2 หัว) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนในการเพิ่มเพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล หรือแอมป์ตัวที่สอง บางรุ่นอาจมีมาสามชุด เพื่อให้สามารถใช้รวมไปถึงเพาเวอร์แอมป์ขับซับวูฟเฟอร์ด้วย ในเครื่องบางรุ่นอาจเพิ่มความสามารถ”อิสระจากการโยกเสียง”(non-fading) เอาไว้ในส่วนของปรีเอาท์เพื่อการขับชุดซับวูฟเฟอร์ เมื่อมีการโยกเสียงหน้า/หลังจะมีผลต่อความดังของเสียงที่ซับวูฟเฟอร์

 

Preamp Output voltage

ระดับโวลท์ขาออกของส่วนเอาท์พุทในตัววิทยุซีดี ที่มีระดับโวลท์ขาออกมากกว่า สามารถให้เสียงที่สะอาด(มีความต่อต้านกับเสียงรบกวนดีกว่า) และให้กำลังที่สูงกว่าเมื่อต่อเข้าเพาเวอร์แอมป์

 

Parametric EQ

พาราเมตริคอีควอไลเซอร์หรือโทนคอนโทรลนั้น จะยอมให้ผู้ใช้ปรับตั้งได้อิสระไม่เฉพาะแต่เเรื่องความดังของความถี่ที่ต้องการปรับเพิ่ม/ลดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความกว้างแถบคลื่น และจุดความถี่ในแต่ละตำแหน่งปรับ จึงให้การปรับแต่งสมดุลเสียงในห้องโดยสารรถยนต์ได้ถูกต้องแม่นยำสุดขีด

 

Passive Crossover

พาสซีฟครอสโอเวอร์ เป็นพื้นฐานการทำงานของคาปาซิเตอร์หรือคอยล์ที่ติดตั้งเป็นวงจรในระหว่างทางสายลำโพง โดยต่ออยู่ระหว่างเพาเวอร์แอมป์กับลำโพง เพื่อกำหนดความถี่ที่จะป้อนไปยังลำโพงแต่ละตัว พาสซีฟครอสโอเวอร์มีราคาถูกและง่ายต่อการติดตั้ง

 

Power Handling(RMS)

เป็นความต่อเนื่องของคลื่นเสียงมากที่สุด ที่สามารถจ่ายให้กับลำโพงได้โดยไม่มีความเสียหาย วัดออกมาในหน่วยวัตต์ RMS ซึ่งลำโพงส่วนมากจะเกิดความเสียหายได้จากสาเหตุหลัก 2 สาเหตุคือ

  1. ลำโพงนั้นถูกขับดันด้วยกำลังที่มากกว่าจะรับได้อย่างมากๆ และมีความร้อนเกินปกติ
  2.  
  3. เพาเวอร์แอมป์ขับดันออกไปในขณะที่มีอาการตัดยอดคลื่น(CLIPPING) เกิดคลื่นสี่เหลี่ยมที่ผิดเพี้ยนรูปทรงอย่างรุนแรง ซึ่งมีโอกาสทำลายลำโพงได้เช่นกัน

 

Peak Power Handling

การรองรับกำลังขับสูงสุด จะใช้บ่งบอกถึงจำนวนของกำลังวัตต์ที่ลำโพงจะรับได้โดยไม่เกิดเสียงพร่าเพี้ยน

 

Plate Speaker

ลำโพงทรงแผ่นเหลี่ยม มักจะประกอบด้วยวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์ติดตั้งเคียงกันบนแผ่นเหลี่ยม โดยออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งแทนลำโพงรถในช่องขนาด 4x6 นิ้ว, 5x7 นิ้ว หรือ 6x8 นิ้ว ซึ่งตัววูฟเฟอร์จะมีการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำกว่าลำโพงรูปไข่ แต่ด้วยขนาดที่เล็กกว่าขนาดเดิมที่เป็นรูปไข่อาจได้รับผลของเสียงเบสต่ำที่ด้อยกว่าเล็กน้อย

 

Pole piece

เป็นชิ้นของโลหะในตัวลำโพง ที่ใช้ระดมกำลังและเป็นจุดรวมของพลังงานจากแม่เหล็กของลำโพง เพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก และในขณะที่ลำโพงทำงานจะเกิดความร้อนขึ้น ชิ้นโลหะเหล่านี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศ ให้ลำโพงทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

 

PBO fiber

PBO(polybenzoxozole) เป็นโพลีเมอร์ที่สามารถควบแน่นกับไฟเบอร์แล้วถักขึ้นรูป ไฟเบอร์ชนิดนี้จะใช้ทำกรวยลำโพงวูฟเฟอร์

 

Pearl polycarbon

เป็นการรวมฟิลม์โพลีเอสเตอร์กับคาร์บอนเข้าด้วยกัน เฟิร์ล-โพลี่คาร์บอนจะมีน้ำหนักเบามากแต่ยังแข็งแกร่ง ใช้งานได้ดีกับทวีตเตอร์

 

Pearl mica

ไมก้าจัดอยู่ในกลุ่มวัสดุผสมผสานของอลูมินั่ม, โปเตสเซี่ยม และผงเหล็ก  เมื่อถูกฉีดรวมเข้าไปในโพลี่โพรไพลีน มันจะกลายเป็นวัสดุที่มีความฉับไวสูง เป็นแนวคิดที่ดีสำหรับทำกรวยวูฟเฟอร์

 

Plyethylene

เป็นวัสดุฟิลม์โพลีเมอร์ที่ใช้ในทวีตเตอร์ คุณสมบัติคล้ายๆกับไมล่าร์

 

Polycarbonate

เป็นการผสมฟิลม์โพลีเอสเตอร์เข้ากับคาร์บอนเพื่อให้ผลทางความแข็งแกร่ง เป็นวัสดุที่ไร้ซึ่งการสั่นสะท้าน ให้เสียงแหลมที่สดใส สามารถผลิตในหลายๆสีสัน

 

Polyester foam

เป็นวัสดุที่ผสมโพลี่เอสเตอร์เข้ากับโฟม ให้ความแข็งแรงและเชื่อถือได้ มักใช้เป็นขอบรอบกรวยลำโพง

 

Polymer/mica

เป็นฟิลม์โพลีเมอร์ เช่นโพลี่โพรไพลีน ที่ถูกทำให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการผสมเข้ากับไมก้า

 

Polypropylene

เป็นวัสดุยอดนิยมสำหรับใช้ในลำโพงรถยนต์ โพลี่โพรไพลีนให้ความแข็งแกร่ง, มีการยับยั้งตัวเองได้ดี และทนทานต่อความเปียกชื้นได้สมบูรณ์แบบ

 

Peak power

เป็นจำนวนของกำลังวัตต์ที่ซับวูฟเฟอร์จะรองรับได้สูงสุดในระหว่างที่เสียงเพลงมีการพุ่งสูงขึ้น จึงไม่ควรใช้กำลังวัตต์ขับซับวูฟเฟอร์ในขนาดกำลังวัตต์เท่าๆกับที่ซับวูฟเฟอร์รับได้สูงสุด

 

Radio Data System

คุณสมบัติ RDS มีไว้สำหรับระบบข้อมุลทางคลื่นวิทยุ ภาครับ RDS สามารถปรับหาคลื่นสถานีได้อัตโนมัติตามรูปแบบของแนวเพลง(หรือข่าวสาร)จากช่องสถานีที่ส่งกระจายเสียง บางภาครับ RDS สามารถขัดจังหวะการฟังเพลงแผ่นซีดีด้วยข่าวสารการจราจรหรืออุบัติเหตุ นอกจากนี้ RDS ยังสามารถรับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรที่แฝงมากับคลื่นกระจายเสียงได้ด้วย

 

RMS Power

เป็นจำนวนของกำลังที่มีอย่างต่อเนื่อง วัดในหน่วยเป็นวัตต์(watts) ที่เพาเวอร์แอมป์สามารถผลิตออกมาได้ เรียกกันว่าเป็นกำลังแบบ Root Mean Square(RMS) กำลัง RMS ที่สูงกว่าหมายถึงความสะอาดของเสียงเพลงจะมีมากกว่าแม้ในระดับความดังสูงๆ

 

Random Play

ปกติทั่วไปในการเล่นแผ่นซีดีเพลง ลำดับของการเล่นจะเรียงลำดับตามสารบัญที่ปรากฏอยู่บนแผ่น แต่เครื่องเล่นซีดีบางเครื่องสามารถเล่นสุ่มอิสระได้ โดยไม่ซ้ำกับเพลงที่เล่นผ่านมาและไม่เรียงตามลำดับ

 

Remote Control

สำหรับวิทยุซีดีที่ควบคุมได้ด้วยรีโมท ทั้งแบบมีสายหรืออินฟราเรดไร้สาย ซึ่งมีทั้งรวมอยู่ในราคาตัวเครื่องและเลือกซื้อเพิ่มได้ต่างหาก

 

Resistance

เป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงการไหลของกระแสไฟฟ้า  ความต้านทานมีหน่วยวัดเป็นโอห์ม(Ohms)

 

RMS Power vs. Peak Power

เป็นจำนวนความต่อเนื่องของกำลัง ที่วัดต์ในหน่วยเป็นวัตต์(Watts) ที่เพาเวอร์แอมป์สามารถผลิตออกมาได้ เรียกกันว่า “กำลัง RMS” ดังนั้นกำลัง RMS ที่มากๆย่อมหมายถึงเสียงดนตรีที่กระหึ่มและสะอาดชัดไม่รกหู เมื่อต้องเลือกใช้เพาเวอร์แอมป์ ตัวเลขที่เป็น RMS คือข้อมูลสำคัญในการพิจารณา

            นอกจากนี้ ผู้ผลิตบางรายจะใช้การคำนวณกำลังวัตต์ RMS ในตัวเพาเวอร์แอมป์จากกำลังไฟที่ป้อนจ่าย ตัวอย่างเช่น เพาเวอร์แอมป์เครื่องหนึ่งมีกำลังวัตต์ 100 W-RMS ที่ไฟ 12 โวลท์ ซึ่งสามารถให้กำลังที่มากกว่า 100 W-RMS ขึ้นไปอีกเมื่อใช้กับไฟ 14.4 โวลท์

            บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ จะแสดงข้อมูลกำลังวัตต์แบบสูงสุด(Peak Power)เอาไว้ในคู่มือเครื่อง ซึ่งข้อมูลกำลังวัตต์สูงสุดนี้บอกให้ทราบถึงกำลังวัตต์มากที่สุดที่เพาเวอร์แอมป์สามารถจ่ายออกมาได้ ในขณะที่เสียงดนตรีมีการพุ่งขึ้นอย่างเฉียบพลัน เช่นการหวดกลองสแนร์แบบรวดเร็ว และเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วกำลังวัตต์ RMS จะมีลำดับความสำคัญอย่างมาก

 

RMS Power at 2 ohms

เป็นข้อมูลที่จะบอกให้ทราบว่า มีกำลังมากเพียงใดที่เพาเวอร์แอมป์สามารถจ่ายได้เมื่อต่อสเตอริโอที่ 2 โอห์ม โหลด 2 โอห์มทำได้ด้วยการต่อลำโพง 4 โอห์ม 2 ชุดขนานกัน หรือใช้ลำโพงที่มีอิมพีแดนซ์ 2 โอห์มโดยตรง

            ตามทฤษฎีพื้นฐาน เอาท์พุทของเพาเวอร์แอมป์ทั่วไปสามารถรับอินพีแดนซ์ที่ต่ำกว่า 1 เท่า จากอิมพีแดนซ์ปกติ 4 โอห์มจะรับได้ถึง 2 โอห์ม แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของภาคจ่ายไฟที่จะสามารถจ่ายกระแสได้เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าด้วย  ถ้ากระแสไม่เพิ่มกำลังวัตต์ก็ไม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

Resonance

เป็นการสั่นสะเทือนของกรวยลำโพง ซึ่งกรวยลำโพงทั่วไปจะมีการสั่นสะเทือนในความถี่ที่ถูกต้อง การก้องสะเทือนที่มากเกินไปจะทำให้ความเที่ยงตรงในการทำงานของลำโพงน้อยลงไป

 

Satellite Radio Controls

วิทยุซีดีที่สามารถควบคุมการรับคลื่นวิทยุผ่านดาวเทียม โดยใช้ปุ่มควบคุมเดียวกับภาครับวิทยุปกติในการรับคลื่นวิทยุผ่านดาวเทียม ที่ต้องใช้เสาอากาศแบบพิเศษและเครือข่ายที่ให้บริการ(ต้องซื้อเพิ่มจากปกติ)ในการรับสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม

 

Scan and Seek Tuning

-Preset Scan เป็นระบบที่ยอมให้ผู้ใช้ได้ยินเสียงตัวอย่างจากแต่ละสถานีที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ เรียงลำดับไปโดยอัตโนมัติจนกว่าจะกดปุ่มยุติ

-Station Scan เป็นระบบที่ยอมให้ผู้ใช้ได้ยินเสียงตัวอย่างจากแต่ละสถานีที่สามารถรับได้ โดยเรียงลำดับไปจนกว่าจะกดปุ่มยุติ

-Seek tunning เป็นการย้ายไปยังเลขสถานีถัดไปที่สามารถรับได้และยุติการทำงาน ผู้ใช้สามารถกดซ้ำอีกครั้งหากต้องการทำงานต่อเนื่อง

 

Signal-to-Noise Ratio

หน่วยวัดที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณสมบัติที่ดีของเครื่องเล่นซีดี ในเรื่องของเสียงรบกวนเบื้องหลังที่เงียบสงบ อัตราส่วนที่สูงกว่า(หน่วยเป็น dB)บอกให้ทราบถึงเสียงรบกวนที่น้อยกว่า

 

Subwoofer Preamp Outputs

แจ็คเอาท์พุท RCA ด้านท้ายเครื่อง(โดยปกติมักมีภาคกรองเฉพาะย่านความถี่ต่ำผ่าน อยู่พร้อมใช้งาน) สำหรับต่อตรงเข้าไปที่เพาเวอร์แอมป์ขับซับวูฟเฟอร์

 

Spectrum Analyzer

เครื่องวิเคราะห์แถบเสียง เป็นการแสดงขนาดของแท่งแนวตั้งที่เคลื่อนไหวไปตามเสียงที่บันทึกเข้ามา โดยแบ่งเป็นจุดความถี่แตกต่างกันตามความเหมาะสม อีควอไลเซอร์แบบดิจิตอลส่วนใหญ่มักจะมีเครื่องวิเคราะห์แถบเสียงติดตั้งไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ปรับแต่งได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับสัดส่วนการตอบสนองความถี่ เครื่องวิเคราะห์แถบเสียงสามารถนำมาใช้ในระบบได้ หากต้องการเห็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงของเสียงเพลง

 

Subwoofer Level Control

อีควอไลเซอร์ทั่วไปมักจะมีปุ่มควบคุมความดังชุดซับวูฟเฟอร์ติดตั้งอยู่ด้วย มันจะเพิ่มหรือลดสัญญาณที่จะถูกส่งไปยังซับวูฟเฟอร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลดเสียงเบสได้ตามความต้องการ

 

Sound Pressure Level (SPL)

SPL จะวัดในหน่วย dB เป็นการวัดสภาพแวดล้อมของพลังงานเสียง โดยมีค่า  1 dB SPL เป็นความแตกต่างของเสียงเล็กสุดในระดับของเสียง, และค่า 0 dB SPL เป็นจุดตั้งต้นการได้ยินของหูมนุษย์ โดยการวัดความดังในระดับ 120 dB อาจจะทำลายการได้ยินของมนุษย์

 

Speaker-level input

จุดต่อเข้าแบบสายลำโพง ที่มีไว้เพื่อการเชื่อมต่อเพาเวอร์แอมป์กับวิทยุซีดีที่ไม่มีแจ็คสัญญาณ RCA

 

Subsonic Filter

เป็นการกรองความถี่ที่อยู่ต่ำกว่าย่านเบสต่ำทิ้งไป ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่เพาเวอร์แอมป์ทั่วไปไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว อันมีผลทำให้ภาคจ่ายไฟของเพาเวอร์แอมป์และอุปกรณ์เอาท์พุท รวมถึงลำโพงมีประสิทธิผลสูงขึ้น

 

Soundstage

เวทีเสียงนั้น ถูกใช้เพื่อบ่งบอกถึงความกว้าง, ความลึก และความสูงของเนื้อเสียงรวมที่ได้ยินได้ฟัง ให้ความรุ้สึกถึงการวางชิ้นดนตรีในบริเวณต่างกันบนเวทีเล่นจริง, เสียงร้อง/เสียงดนตรีที่แยกตำแหน่งได้อิสระ เมื่อรวม”จินตภาพ”จากระบบเสียงสเตอริโอเข้ากับ”เวทีเสียง” จะทำให้เกิดการฟังเพลงที่เปี่ยมอรรถรส

 

Surround

ขอบรอบลำโพง มักเป็นวัสดุยืดหยุ่นที่ทำเป็นรูปวงแหวนติดอยู่โดยรอบกรวยวูฟเฟอร์ ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างกรวยกับโครงลำโพง ซึ่งต้องมีแนวรั้งที่มากพอให้วุฟเฟอร์เคลื่อนตัวได้อิสระ ทั้งยังต้องมีแรงเค้นที่มากพอจะควบคุมการเคลื่อนตัวของกรวยวูฟเฟอร์ด้วย ขอบรอบลำโพงส่วนใหญ่จะใช้วัสดุประเภทผ้า, โฟม หรือยาง ซึ่งวัสดุประเภทยางถือว่าให้การใช้งานได้ยาวนานที่สุด

 

Silk

ไม่ได้หมายถึงคำว่า “นุมนวลดุจใยไหม”นะครับ จริงๆแล้วใยผ้าไหมเป็นวัสดุที่นิยมกันมากสำหรับออกแบบทวีตเตอร์ เพราะว่ามันให้เสียงที่ราบรื่น, เปิดโล่ง และระยิบระยับ และเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นบางครั้งต้องมีการเคลือบหรือผสานกับวัสดุอื่น ซึ่งมักทำให้มีราคาสุงขึ้นด้วย

 

Silk/polymer composets

เป็นใยผ้าไหมที่ผนวกรวมกับวัสดุโพลีเมอร์ เพื่อทำให้เกิดความแข็งแกร่งเพียงพอกับการนำไปใช้ทำทวีตเตอร์

 

Silver film

เป็นการเคลือบผิวบางๆบนโพลีเมอร์ด้วยวัสดุคล้ายๆกับ PET ฟิลม์เงาเงินจึงให้เสียงแหลมได้สดใสกว่าโพลีเมอร์อย่างเดียว เป็นวัสดุที่ใช้กันในทวีตเตอร์

 

Strontium magnet

เป็นโลหะเหล็กที่นำมาใช้ทำเป็นวงขนาดเล็ก, ให้อำนาจแม่เหล็กสูง นำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับทวีตเตอร์รถยนต์

 

Sensitivity

ความไวตอบสนอง เป็นระดับอ้างอิงของประสิทธิผล (วัดในหน่วย  SPL – sound pressure level) ซึ่งข้อมูลจะบอกไว้มีหน่วยเป็นเดซิเบล ตัวเลขที่สูงกว่าจะให้ประสิทธิผลการให้เสียงที่มากกว่าจากซับวูฟเฟอร์ต่อกำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์ ซับวูฟเฟอร์ที่มีค่าความไวมากกว่า 3 dB เมื่อเทียบกับซับวูฟเฟอร์ตัวอื่น จะต้องการกำลังขับเพียงครึ่งหนึ่งในระดับความดังที่เท่าๆกัน

 

Spider

ลอนยึดกรวยลำโพง(ที่รู้กันว่ามันช่วยยึดตรึงกรวยลำโพง) ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของกรวยลำโพง และยึดตรึงวอยซ์คอยล์ให้ตั้งอยู่กึ่งกลาง คล้ายกับโช๊ครับแรงสั่นสะเทือนในรถยนต์ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่

 

Time Correction

วงจรประมวลผลที่เริ่มมีให้เห็นกันในเครื่องเสียงรถยนต์ เพื่อใช้ชดเชยระยะห่างระหว่างลำโพงด้านซ้ายและด้านขวาของรถยนต์กับตำแหน่งของผู้ฟัง สัญญาณของลำโพงตัวที่อยู่ใกล้สุดจะมีการหน่วงเวลาตามความเหมาะสม นั่นจะมีผลทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกเสมือนนั่งฟังอยู่กึ่งกลางระหว่างลำโพงทั้งสองด้าน ให้ความเสมือนของจินตนาการเสียงสเตอริโอได้ถูกต้องแม่นยำ

 

Track Repeat

การเล่นแทรคเพลงเดิมซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการสั่งยุติ

 

Travel Presets or Best Tuning Memory

เป็นคุณสมบัติในการกวาดหาคลื่นในพื้นที่ที่สามารถรับฟังได้ชัดเจนที่สุด บันทึกเอาไว้ในหน่วยความจำ โดยทั่วไปจะใช้เมมโมรี่ชุดที่สองเป็นชุดสำรองในการนี้ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีในกรณีที่เดินทางไปในถิ่นที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบว่ามีคลื่นสถานีใดส่งกระจายเสียงอยู่บ้าง

 

Tri-Way Crossover

ครอสโอเวอร์แบบ 3 ทิศทาง จะทำให้เพาเวอร์แอมป์สเตอริโอ 1 เครื่อง(2 แชนแนล) สามารถขับชุดลำโพงซ้าย/ขวาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์ 1 ตัวได้ โดยมีสายลำโพงต่อเข้าครอสโอเวอร์เพียง 2 ชุด(ซ้าย/ขวา) แต่มีจุดต่อออกสายลำโพงเป็น 3 ชุด(ซ้าย/ซับ/ขวา) ดังนั้นลำโพงซ้าย/ขวาจะรับกำลังวัตต์ในแต่ละแชนแนล ในขณะที่ซับวูฟเฟอร์จะรับกำลังวัตต์ในลักษณะการบริดจ์กำลัง

 

 

Total Harmonic Distortion (THD)

เป็นจำนวนรวมของฮาร์โมนิคแปลกปลอมที่ปะปนอยู่ในสัญญาณที่ถูกขยายโดยเพาเวอร์แอมป์ ค่าที่มีน้อยกว่าหมายถึงความเที่ยงตรงที่มากกว่าในการทำงานของเพาเวอร์แอมป์ ปกติค่า THD ที่ต่ำกว่า 1% ถือเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่ยอมรับได้

 

Tri-Way Output

บางครั้งอาจเรียกว่า “โหมดควบคู่”(Dual Mode) เป็นการปรับตั้งให้เพาเวอร์แอมป์ขับลำโพงสเตอริโอ 1 คู่ร่วมกับซับวูฟเฟอร์อีก 1 ตัว โดยจำลองกำลังวัตต์เอาจากเพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนลให้สามารถใช้ขับซับวูฟเฟอร์ได้ด้วย และต้องทำงานร่วมกับ”ตัวเชื่อมต่อ 3 ทิศทาง”(Tri-Way adapter) ที่ต่อไว้ระหว่างเพาเวอร์แอมป์กับชุดลำโพงในระบบ

 

Three-way speaker

ลำโพง 3 ทางหรือไตรแอ็คเชียล เป็นลำโพงที่แยกส่วนของวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์ในลักษณะเดียวกับลำโพง 2 ทาง แต่มีการเพิ่มมิดเรนจ์สำหรับขับแยกเฉพาะเสียงกลาง หรือบางยี่ห้อก็เลือกเพิ่มซุปเปอร์ทวีตเตอร์แทนมิดเรนจ์ เพื่อขยายแนวส่วนของเสียงแหลมให้กว้างออกไป ส่วนลำโพง 4 ทาง ก็จะประกอบด้วยวูฟเฟอร์, มิดเรนจ์, ทวีตเตอร์ และซุปเปอร์ทวีตเตอร์เพื่อให้รายละเอียดของเสียงได้มากกว่า

 

Tweeter

เป็นตัวขับเสียงขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อการให้เสียงความถี่สูง(เสียงแหลม) กรวยทวีตเตอร์มักมีประสิทธิผลสูงและต้นทุนต่ำ ตัวทวีตเตอร์มักเป็นทรงโดมและทรงกลมแบบเดียวกับที่พบเห็นกันในลำโพงบ้าน ให้มุมกระจายเสียงเป็นบริเวณกว้าง โดยมีความราบรื่นในการให้เสียงอย่างถูกต้อง ทวีตเตอร์แบบสมมาตรจะใช้รูปทรงโดมและทรงกลมร่วมกัน จึงให้เสียงแหลมที่สะอาดชัดเป็นเลิศและแผ่เสียงเป็นบริเวณกว้างมากๆ

            ทวีตเตอร์อาจทำขึ้นจากวัสดุหลากหลายเช่น โลหะ, กระดาษ, อลูมิเนี่ยม, ไตตาเนี่ยม หรือแผ่นฟิลม์สังเคราะห์จากโพลีเธอริไมด์(PEI)หรือคาราเด็ค(polyethylene naphthalate) ซึ่งให้ผลในการรับฟังแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของผู้ฟัง

 

Two-way speaker

ลำโพง 2 ทางหรือโคแอ็คเชียล เป็นการนำเสนอเสียงผ่านทางลำโพง 2 แบบที่แยกส่วนกัน โดยมีทวีตเตอร์ติดตั้งอยู่ภายในวูฟเฟอร์สำหรับการให้เสียงแหลม และวูฟเฟอร์สำหรับการให้เสียงทุ้ม

 

Titanium

ไตตาเนี่ยมเป็นวัสดุที่แข็งแกร่ง, ทนความร้อนสูง และเบา มักใช้กันในทวีตเตอร์ แม้ว่าบางครั้งอาจนำไปใช้เป็นชั้นเคลือบอยู่บนโพลีเมอร์ที่ทำกรวยวูฟเฟอร์ คุณสมบัติหลักจะให้เสียงแหลมที่คมชัดลึก

Titanium-coated polypropylene

เป็นการเคลือบผิวโพลี่โพรไพลีนด้วยไตตาเนี่ยม เพื่อทำให้เกิดความแกร่งและแข็งแรงในการทำเป็นกรวยวูฟเฟอร์

 

Textile

เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของใยผ้าที่นำมาใช้ทำโดมทวีตเตอร์ ให้เสียงแหลมที่ราบรื่น, เปิดโล่ง

 

Thiele/Small Parameters

เป็นข้อกำหนดที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพของซับวูฟเฟอร์ที่เหมาะสม ทั้งการสั่นสะท้อนตัวเองของตัวขับเสียง, ขอบเขตการเคลื่อนตัวของวูฟเฟอร์ และการผลักดันอากาศ รวมถึงจำนวนอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของซับวูฟเฟอร์และโครงสร้างของตู้บรรจุที่เหมาะสม

 

Top mount depth

เป็นข้อมูลที่บอกให้ทราบว่าซบวูฟเฟอร์นั้นๆต้องการความลึกในการติดตั้งเท่าใด โดยวัดจากด้านบนสุดของพื้นผิวที่ใช้ติดตั้ง

 

Urethane

ยูรีเทนเป็นส่วนผสมพลาสติกที่มีความหยุ่นตัวและทนต่อความเปียกชื้น เมื่อเทียบกับยางดิบธรรมชาติ การผสมแบบนี้จะนำไปใช้เป็นขอบรอบกรวยลำโพง

 

Video System Control

วิทยุซีดีที่สามารถควบคุมเครื่องเล่นวีดีทัศน์ ที่ต่อแยกเป็นชิ้นอุปกรณ์ต่างหากภายนอก โดยใช้ปุ่มต่างๆบนหน้าปัดในการสั่งการทำงานภาคเล่นวีซีดีหรือรับคลื่นโทรทัศน์

 

Voice coil

วอยซ์คอยล์ ก็เป็นคอยล์ที่พันเอาไว้ด้วยขดลวดภายในลำโพงเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก เพื่อช่วยเหลือส่วนประกอบอื่นๆของลำโพง โดยวอยซ์คอยล์จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้อยู่ในรูปพลังงานเชิงกลที่ใช้ในการผลิตเสียง ลำโพงทั่วไปในปัจจุบันจะมีวอยซ์คอยล์ที่ทนทานความร้อนได้สูง จึงให้การใช้งานได้ยาวนานกว่า

 

Voice coil former

โครงวอยซ์คอยล์ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของลำโพงที่มีเส้นลวดพันอยู่โดยรอบ โดยทั่วไปจะทำขึ้นจากวัสดุที่ทนความร้อนได้สูง อาทิเช่นอลูมินั่มหรือเคปตั้น

Voice Coil Cooling System (VCCS)

เป็นระบบที่ใช้อยู่ในวูฟเฟอร์ของไพโอเนียร์ ใช้ระบายความร้อนออกจากภายในตัวซับวูฟเฟอร์ ที่มักเป็นสาเหตุของความเพี้ยน ความร้อนจะถูกถ่ายนำจากวอยซ์คอยล์อลูมินั่มผ่านไปยังแท่งอลูมินั่มที่อยู่กึ่งกลางโดยตรง จึงสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า ซึ่งระบบแบบนี้มีใช้กันในซับวูฟเฟอร์ของผู้ผลิตรายอื่นๆ ให้ผลการทำงานที่เพิ่มขึ้น

Woofer

เสียงเบสและความถี่ย่านต่ำอื่นๆมักถูกนำเสนอโดยวูฟเฟอร์ ซึ่งเป็นลำโพงที่มีกรวยขนาดใหญ่ โดยประสิทธิผลของการทำงานจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ผลิตกรวย ที่จะต้องมีน้ำหนักเบาและแข็งแกร่ง กรวยมักทำขึ้นจากอลูมินั่ม, ฟิลม์สังเคราะห์(คล้ายๆกับโพลี่โพรไพลีน), ผสมระหว่างโพลี่กับวัสดุอื่น(เช่น ไมก้า) หรือกระดาษอัดแน่น เพื่อให้ได้เสียงที่ดีเยี่ยม และทนทานต่อความร้อน, ความเย็น และความชื้น ตามสภาพแวดล้อมภายในรถได้ดีด้วย

 

Woven polypropylene

ใยโพลี่โพรไพลีนที่ถักขึ้นรูป วัสดุที่ถักขึ้นรูปเป็นกรวยลำโพงนี้แน่นหนากว่ากรวยที่ใช้โพลี่โพรไพลีนแบบฟิลม์

 

Zero-bit Detector

วิทยุซีดีบางร

Hot product

Pioneer DMH-ZF9350BT

Read more

Pioneer DMH-ZF9350BT

Ground Zero GZPC 40 SQ

Read more

Ground Zero GZPC 40 SQ

Hot Promotions
×
Hot News & Activity

Top Palace The Best Car Audio System For Mercedes-Benz

Ground Zero GZUC 650SQ II

Contact us

MIRAGE AUDIO สำนักงานใหญ่ (เฮียโรจน์)

465 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

TEL: 02-383-4555, 085-417-4444, 086-624-9514

MIRAGE AUDIO สาขาศรีนครินทร์ (WillyMirage)

410/7 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

TEL: 02-385-7492, 02-385-7849, 086-956-6659, 099-448-2299